4601133837 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG QUANG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG QUANG PHÁT

Tên viết tắt

QUANG PHÁT MINING AND PLANT VARIETIES COMPANY

Mã số thuếNgười đại diện

BÙI THẾ QUANG

Ngày hoạt động

17/07/2013

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Huyện Đồng Hỷ

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 4601133837 lần cuối vào 2024-01-20 19:34:41.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG QUANG PHÁT
Tên quốc tế: QUANG PHÁT MINING AND PLANT VARIETIES COMPANY
Tên viết tắt: QUANG PHÁT MINING AND PLANT VARIETIES COMPANY
Mã số thuế: 4601133837
Địa chỉ: Tổ dân phố Luông, Thị trấn Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Người đại diện: BÙI THẾ QUANG
Ngày hoạt động: 17/07/2013
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Huyện Đồng Hỷ
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 4601133837 lần cuối vào 2024-01-20 19:34:41.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

2710

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

0150

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

0161

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0164

Xử lý hạt giống để nhân giống

0240

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

0810

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

0891

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

0892

Khai thác và thu gom than bùn

0893

Khai thác muối

0899

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

2910

Sản xuất xe có động cơ

3020

Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

3091

Sản xuất mô tô, xe máy

3092

Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

9321

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

0131

Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

0132

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

0210

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

0990

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

Tra cứu mã số thuế công ty tại Thị trấn Hóa Thượng - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên

Không có kết quả nào trùng khớp!