Cập nhật

Liên tục

Thông tin

Chính xác

Hỗ trợ

Đa nền tảng

1,7 triệu

Doanh nghiệp

63 tỉnh

Thành phố

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1,5 TRIỆU DOANH NGHIỆP

congty.wiki là một cơ sở dữ liệu kinh doanh miễn phí, toàn diện với phạm vi điểm dữ liệu đa dạng. Chúng tôi mong muốn trở thành Việt Nam Danh bạ doanh nghiệp toàn diện nhất trên web hiện nay.

Bắt đầu tìm kiếm
Vietnam
{{ congty.name}}

Mã số thuế: {{ congty.gdt_code }}

Người đại diện: {{ congty.legal_first_name }}

Ngày thành lập: {{congty.founding_date}}

{{ congty.ho_address }}