3401250732 - CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN PHAN THIẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN PHAN THIẾT

Tên viết tắt

PHAN THIET SEA JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuếNgười đại diện

CHÂU PHẠM GIA NAM

Ngày hoạt động

11/01/2024

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thành phố Phan Thiết

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 3401250732 lần cuối vào 2024-01-12 11:45:41.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN PHAN THIẾT
Tên quốc tế: PHAN THIET SEA JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: PHAN THIET SEA JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 3401250732
Địa chỉ: L1.47 TĐC Đông Xuân An, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Người đại diện: CHÂU PHẠM GIA NAM
Ngày hoạt động: 11/01/2024
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thành phố Phan Thiết
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 3401250732 lần cuối vào 2024-01-12 11:45:41.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4633

Bán buôn đồ uống

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5590

Cơ sở lưu trú khác

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5629

Dịch vụ ăn uống khác

5630

Dịch vụ phục vụ đồ uống

7911

Đại lý du lịch

7912

Điều hành tua du lịch

4773

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Không có kết quả nào trùng khớp!