3301727612 - CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

Tên viết tắt

SMARTGEN INNOVATIONS COMPANY LIMITED

Mã số thuếNgười đại diện

LÊ MINH TUẤN

Ngày hoạt động

11/01/2024

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thành phố Huế

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 3301727612 lần cuối vào 2024-01-12 11:16:14.

CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS
Tên quốc tế: SMARTGEN INNOVATIONS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: SMARTGEN INNOVATIONS COMPANY LIMITED
Mã số thuế: 3301727612
Địa chỉ: CM1-023A Khu ĐT Ecogardern, Khu ĐT mới An Vân Dương, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Người đại diện: LÊ MINH TUẤN
Ngày hoạt động: 11/01/2024
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thành phố Huế
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 3301727612 lần cuối vào 2024-01-12 11:16:14.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

8230

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

6622

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

6629

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

7010

Hoạt động của trụ sở văn phòng

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

8211

Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

8219

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Thủy Vân - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Không có kết quả nào trùng khớp!