2902181703 - CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE NGHI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE NGHI SƠN

Tên viết tắt

VANTAGE NGHI SON CORPORATION

Mã số thuếNgười đại diện

NGUYỄN THỊ HẰNG NI

Ngày hoạt động

04/01/2024

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thị xã Hoàng Mai

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 2902181703 lần cuối vào 2024-01-20 19:22:40.

CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE NGHI SƠN
Tên quốc tế: VANTAGE NGHI SON CORPORATION
Tên viết tắt: VANTAGE NGHI SON CORPORATION
Mã số thuế: 2902181703
Địa chỉ: KCN Hoàng Mai I, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẰNG NI
Ngày hoạt động: 04/01/2024
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thị xã Hoàng Mai
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 2902181703 lần cuối vào 2024-01-20 19:22:40.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4520

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4542

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

4912

Vận tải hàng hóa đường sắt

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5221

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5225

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5320

Chuyển phát

3011

Đóng tàu và cấu kiện nổi

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An

Không có kết quả nào trùng khớp!