2803098557 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN T88

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN T88

Mã số thuếNgười đại diện

LÊ TRỌNG TOÀN

Ngày hoạt động

28/11/2023

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 2803098557 lần cuối vào 2024-01-12 11:30:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN T88
Mã số thuế: 2803098557
Địa chỉ: Số nhà 03 Nguyễn Văn Hồ, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Người đại diện: LÊ TRỌNG TOÀN
Ngày hoạt động: 28/11/2023
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 2803098557 lần cuối vào 2024-01-12 11:30:00.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4511

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4520

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4530

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

4620

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4632

Bán buôn thực phẩm

4661

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

4663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

0118

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

0220

Khai thác gỗ

0710

Khai thác quặng sắt

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

9311

Hoạt động của các cơ sở thể thao

9312

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

9329

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

4719

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

0722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

0810

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

0891

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

0899

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

0990

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

2220

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2396

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

2710

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5022

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5221

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

5225

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

7911

Đại lý du lịch

7912

Điều hành tua du lịch

7990

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

8130

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

3830

Tái chế phế liệu

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4211

Xây dựng công trình đường sắt

4212

Xây dựng công trình đường bộ

4229

Xây dựng công trình công ích khác

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4311

Phá dỡ

4312

Chuẩn bị mặt bằng

4773

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường An Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

Không có kết quả nào trùng khớp!