2803089866 - CÔNG TY TNHH HUY CHUỘNG

CÔNG TY TNHH HUY CHUỘNG

Mã số thuếNgười đại diện

LÊ HUY CHUỘNG

Ngày hoạt động

01/11/2023

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá

Trạng thái

Đang làm thủ tục giải thể

Cập nhật mã số thuế 2803089866 lần cuối vào 2024-01-22 03:40:33.

CÔNG TY TNHH HUY CHUỘNG
Mã số thuế: 2803089866
Địa chỉ: Nhà ông Lê Huy Chuộng, thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Người đại diện: LÊ HUY CHUỘNG
Ngày hoạt động: 01/11/2023
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá
Trạng thái: Đang làm thủ tục giải thể

Cập nhật mã số thuế 2803089866 lần cuối vào 2024-01-22 03:40:33.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

7310

Quảng cáo

1811

In ấn

1812

Dịch vụ liên quan đến in

8219

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

4761

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Tra cứu mã số thuế công ty tại Xã Hoằng Quang - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

Không có kết quả nào trùng khớp!