1702289176 - CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RỪNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RỪNG XANH

Mã số thuếNgười đại diện

PHAN THANH Ý

Ngày hoạt động

22/01/2024

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thành phố Phú Quốc

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 1702289176 lần cuối vào 2024-01-24 09:37:48.

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RỪNG XANH
Mã số thuế: 1702289176
Địa chỉ: Số 73, đường Hùng Vương, Khu phố 5, Phường Dương Đông , Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Người đại diện: PHAN THANH Ý
Ngày hoạt động: 22/01/2024
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thành phố Phú Quốc
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 1702289176 lần cuối vào 2024-01-24 09:37:48.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4329

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

0210

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

0220

Khai thác gỗ

0240

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

0311

Khai thác thuỷ sản biển

0321

Nuôi trồng thuỷ sản biển

8620

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

4921

Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành

4922

Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh

4929

Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác

4931

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5224

Bốc xếp hàng hóa

5225

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5621

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

5629

Dịch vụ ăn uống khác

5630

Dịch vụ phục vụ đồ uống

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4212

Xây dựng công trình đường bộ

4221

Xây dựng công trình điện

4222

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4223

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4229

Xây dựng công trình công ích khác

4291

Xây dựng công trình thủy

4292

Xây dựng công trình khai khoáng

4293

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4311

Phá dỡ

4312

Chuẩn bị mặt bằng

4321

Lắp đặt hệ thống điện

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Dương Đông - Thành phố Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

Không có kết quả nào trùng khớp!