0801403699 - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM LOGISTICS VIỆT NAM

Tên viết tắt

VIETNAM LOGISTICS CENTER JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuếNgười đại diện

NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

Ngày hoạt động

03/08/2023

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 0801403699 lần cuối vào 2023-09-22 10:18:46.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM LOGISTICS VIỆT NAM
Tên quốc tế: VIETNAM LOGISTICS CENTER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VIETNAM LOGISTICS CENTER JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 0801403699
Địa chỉ: Căn M-1124, Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê – Apec Hải Dương, đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
Ngày hoạt động: 03/08/2023
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 0801403699 lần cuối vào 2023-09-22 10:18:46.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4511

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4512

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4513

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

4520

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4530

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4541

Bán mô tô, xe máy

4542

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

4543

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

4651

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4652

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4653

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

8292

Dịch vụ đóng gói

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

7120

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

7710

Cho thuê xe có động cơ

4690

Bán buôn tổng hợp

4730

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

2211

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

2610

Sản xuất linh kiện điện tử

2620

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

2640

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

2910

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

2920

Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc

2930

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

4912

Vận tải hàng hóa đường sắt

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5022

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5221

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5224

Bốc xếp hàng hóa

5225

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5310

Bưu chính

5320

Chuyển phát

3091

Sản xuất mô tô, xe máy

4741

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Không có kết quả nào trùng khớp!