0402220534 - CÔNG TY TNHH THE MINH HOMES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THE MINH HOMES VIỆT NAM

Tên viết tắt

THE MINH HOMES VIETNAM COMPANY LIMITED

Mã số thuếNgười đại diện

ĐOÀN NHƯ HOẠT

Ngày hoạt động

11/01/2024

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Quận Sơn Trà

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 0402220534 lần cuối vào 2024-01-12 11:53:31.

CÔNG TY TNHH THE MINH HOMES VIỆT NAM
Tên quốc tế: THE MINH HOMES VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: THE MINH HOMES VIETNAM COMPANY LIMITED
Mã số thuế: 0402220534
Địa chỉ: 40 Lê Chân, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Người đại diện: ĐOÀN NHƯ HOẠT
Ngày hoạt động: 11/01/2024
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Quận Sơn Trà
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 0402220534 lần cuối vào 2024-01-12 11:53:31.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4329

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

8511

Giáo dục nhà trẻ

8512

Giáo dục mẫu giáo

8559

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

8560

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

2592

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5590

Cơ sở lưu trú khác

7911

Đại lý du lịch

7912

Điều hành tua du lịch

7990

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4311

Phá dỡ

4312

Chuẩn bị mặt bằng

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Nại Hiên Đông - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Không có kết quả nào trùng khớp!