0317263304 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KH SPA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KH SPA

Tên viết tắt

KH SPA ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Mã số thuếNgười đại diện

HUỲNH MINH KHẢI

Ngày hoạt động

25/04/2022

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Quận 3

Trạng thái

Đang làm thủ tục giải thể

Cập nhật mã số thuế 0317263304 lần cuối vào 2023-09-22 11:57:20.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KH SPA
Tên quốc tế: KH SPA ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: KH SPA ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Mã số thuế: 0317263304
Địa chỉ: 23 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện: HUỲNH MINH KHẢI
Ngày hoạt động: 25/04/2022
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Quận 3
Trạng thái: Đang làm thủ tục giải thể

Cập nhật mã số thuế 0317263304 lần cuối vào 2023-09-22 11:57:20.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4632

Bán buôn thực phẩm

4633

Bán buôn đồ uống

4649

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

8699

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

9610

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9631

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

9639

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

7310

Quảng cáo

7410

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

4690

Bán buôn tổng hợp

4711

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4719

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4722

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

4723

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

4781

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4789

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

5630

Dịch vụ phục vụ đồ uống

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

4772

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường 04 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Không có kết quả nào trùng khớp!