0110607566 - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LƯỢNG TỬ TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LƯỢNG TỬ TOÀN CẦU

Tên viết tắt

GLOBAL QUANTUM CHARCOAL JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuếNgười đại diện

NGUYỄN CHÍ THÀNH

Ngày hoạt động

19/01/2024

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 0110607566 lần cuối vào 2024-01-20 19:50:52.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LƯỢNG TỬ TOÀN CẦU
Tên quốc tế: GLOBAL QUANTUM CHARCOAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: GLOBAL QUANTUM CHARCOAL JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 0110607566
Địa chỉ: Số 20, ngõ 106, phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ THÀNH
Ngày hoạt động: 19/01/2024
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 0110607566 lần cuối vào 2024-01-20 19:50:52.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4620

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4661

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

0220

Khai thác gỗ

0231

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

0232

Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

1610

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

1629

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

2011

Sản xuất hoá chất cơ bản

4789

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

4791

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

4773

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

Không có kết quả nào trùng khớp!