4500663348 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO BIO HATCHERY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO BIO HATCHERY

Tên viết tắt

BIO HATCHERY HIGH-TECH AQUATIC SEEDS JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuếNgười đại diện

NGUYỄN TIẾN LONG

Ngày hoạt động

21/09/2023

Quản lý bởi

Chi cục Thuế Huyện Ninh Hải

Trạng thái

Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 4500663348 lần cuối vào 2023-09-23 07:09:39.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO BIO HATCHERY
Tên quốc tế: BIO HATCHERY HIGH-TECH AQUATIC SEEDS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: BIO HATCHERY HIGH-TECH AQUATIC SEEDS JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 4500663348
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN LONG
Ngày hoạt động: 21/09/2023
Quản lý bởi: Chi cục Thuế Huyện Ninh Hải
Trạng thái: Đang hoạt động

Cập nhật mã số thuế 4500663348 lần cuối vào 2023-09-23 07:09:39.

Ngành nghề kinh doanh


Ngành

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

0322

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Tra cứu mã số thuế công ty tại Xã Nhơn Hải - Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận

Không có kết quả nào trùng khớp!